Trách nhiệm xã hội

Chứng tỏ lương tâm xã hội bao hàm những khía cạnh chính này

Chúng tôi quan tâm đến người dân của chúng tôi

Trong khi chú ý đến sự phát triển của nhân viên, chúng tôi cung cấp sự đảm bảo chắc chắn cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của nhân viên.Công ty tuân thủ phương pháp kết hợp các biện pháp chăm sóc thường xuyên và các hoạt động đặc trưng để thực hiện việc chăm sóc nhân viên, thông qua việc thực hiện nhiều hoạt động khác nhau như xây dựng đội nhóm, chăm lo đời sống công việc của họ.Mỗi Ngày Phụ nữ, nhân viên kết hôn, sinh con và bệnh tật đều gửi lời chúc phúc hoặc lời chia buồn.

2222
4444
1111
3333

Tích cực tham gia nhiều hoạt động công ích xã hội

Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đã hợp tác với cộng đồng địa phương trong một phần nhà máy của mình, thiết lập các địa điểm thử nghiệm axit nucleic và tổ chức nhân viên làm tình nguyện viên phòng chống dịch bệnh, nhằm góp phần ngăn ngừa và kiểm soát COVID cũng như xây dựng một cơ sở cộng đồng hài hòa.

44
22
66
Tích cực tham gia các hoạt động công ích xã hội (2)
Tích cực tham gia các hoạt động công ích xã hội (1)

Trân trọng hiện tại và kiến ​​tạo tương lai, Thực hiện các hoạt động trồng cây tình nguyện

Tôn trọng sự sống, tôn trọng thiên nhiên!

22

Hợp tác với chính phủ, khách hàng và nhà cung cấp

Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng chuỗi giá trị chất đàn hồi nhựa nhiệt dẻo hiệu suất cao, da, màng & vải thuần chay và chuỗi giá trị phụ gia silicone bền vững về mặt xã hội và môi trường...

Sự hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị là rất quan trọng!Chúng tôi tích cực tham gia với các nhóm bên liên quan cũng như các cuộc triển lãm, diễn đàn và hội nghị thượng đỉnh của các tổ chức trong ngành để chia sẻ sản phẩm, kiến ​​thức, công nghệ và giải pháp về chính sách cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược.Chúng ta hãy làm việc cùng nhau để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn!

11
năm