Trách nhiệm xã hội

Cùng nhau làm việc và tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn

Con người là trụ cột quan trọng nhất trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi.

Chúng tôi luôn tuân thủ nguyên tắc "Định hướng con người", đồng thời phát triển công ty nhằm tăng cường phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, tăng cường giới thiệu nhân sự cốt lõi, dự bị và đào tạo, tạo cơ hội và nền tảng cho nhân viên phát triển, mang lại lợi ích tốt cho nhân viên. môi trường cạnh tranh để nhân viên phát triển, thúc đẩy sự phát triển chung của nhân viên và công ty.

xxxb

Với tư cách là nhân tài hàng đầu của Kế hoạch triệu dân Tianfu ở tỉnh Tứ Xuyên, ông đã có những hành động thiết thực nhằm thúc đẩy tinh thần của những người thợ nghiên cứu khoa học trong thời đại mới.Và hãy để Công ty TNHH Công nghệ Silike Thành Đô luôn tiến về phía trước.

---- “Silicon đổi mới, trao quyền cho giá trị mới”

Công ty chúng tôi tập trung vào ngành công nghiệp vật liệu hóa học thân thiện với môi trường, cam kết tạo ra môi trường sống tốt hơn cho con người và đóng góp công nghệ chuyên nghiệp và dịch vụ chất lượng.

Chúng tôi tuân thủ nguyên tắc đáp ứng mong đợi và nhu cầu của các bên liên quan, coi trọng sự phát triển hài hòa của doanh nghiệp và các bên liên quan như nhân viên, xã hội, chính phủ, khách hàng và nhà cung cấp, đồng thời thực hiện tốt hơn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

2312323
Một vật liệu thay thế mềm mại, bền vững an toàn cho đồ chơi
Vật liệu thay thế mềm mại, bền vững và an toàn cho đồ chơi (3)
Đổi mới công nghệ cho Si-TPV