Trách nhiệm xã hội
111sb
bs2

Phát triển xanh, Bảo vệ sức khỏe và an toàn

An toàn là điểm mấu chốt để doanh nghiệp tồn tại và cũng là một trong những động lực cạnh tranh cốt lõi để doanh nghiệp trụ vững và phát triển với chất lượng cao.

Là một doanh nghiệp hóa chất lấy hoạt động nghiên cứu và phát triển độc lập và đổi mới công nghệ làm cốt lõi, Tuân thủ triết lý kinh doanh về an toàn môi trường và phát triển bền vững, tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện các hệ thống liên quan đến an toàn môi trường, có chất lượng âm thanh, môi trường, nghề nghiệp hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe.

Từ nghiên cứu và phát triển, thu mua nguyên liệu thô và sản xuất cho đến ứng dụng của khách hàng, chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện độ an toàn của sản phẩm, đồng thời xây dựng các biện pháp để đảm bảo rằng sản phẩm sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho con người và môi trường.

Ngoài ra, trong công ty của chúng tôi, vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của nhân viên được đặt lên hàng đầu, chúng tôi sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc khám sức khỏe cho tất cả nhân viên.

bs3